MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 01-12-2022 (niveau 1)eerdere test 01 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 01-12-2022 zo ingevuld:35 - 10 + 19 = ........


87 %44 
13 %anders
Optellen en aftrekken doe je in de volgorde zoals het er staat. Dus:
35 - 10 = 25
en dan
25 + 19 = 44.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.Verhoudingen:
6 : 2 is hetzelfde als 18 : ........


88 %6 
12 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
Als je de getallen aan beide kanten van het deelteken met 3 vermenigvuldigt, blijft de verhouding hetzelfde.

Bij de tweede vergelijking is het eerste getal (18) drie keer zo groot als het eerste getal van de eerste vergelijking (6). Daarom is het tweede getal van de tweede vergelijking (6) ook drie keer zo groot als het tweede getal van de eerste vergelijking (2).
Zie ook de pagina Verhoudingen.10% van 180 = ........


95 %18 
5 %anders
10% is hetzelfde als delen door 10.
180 : 10 = 18
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.Stella gaat altijd op de fiets naar school. Over die afstand doet ze 10 minuten.
Op een dag wordt haar fiets op school gestolen en moet ze naar huis lopen. Die dag doet ze over de heen- en terugweg in totaal 40 minuten.

De volgende dag moet ze de weg huis-school en school-huis te voet afleggen.
Daarover doet ze in totaal ........ minuten.


57 %60 
43 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
De heenweg op de fiets kost haar 10 minuten. Over de terugweg te voet doet ze dan 40 - 10 = 30 minuten.
De heen- en terugweg te voet duren samen 60 minuten.
Zie ook de pagina Bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers