MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 19-04-2024 (niveau 1F)eerdere test 19 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 19-04-2024 zo ingevuld:66 = ........ + 6


98 %60 
2 %anders
Het eerste cijfer 6 staat voor de tientallen in het getal 66.
6 x 10 = 60
Zie ook de pagina Getallen.12 + 28 = ........


97 %40 
3 %anders
Tel de cijfers bij elkaar op, per kolom. Begin bij de eenheden. Als er 10 of meer uitkomt, moet je de tientallen onthouden.
Zie ook de pagina Optellen.
Welk deel van het grote vierkant is WIT gekleurd?


29 % (afgerond)
70 % (afgerond) 

1 % (afgerond)

3 van de 4 even grote stukken zijn wit. Dat is dus .
Zie ook de pagina Breuken.3 dm = ........ cm


95 %30 
5 %anders
1 dm = 10 cm
Zie ook de pagina Lengte.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers