18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


 Ruimtelijke vormen

Kubus

Een kubus is een blok met zes vierkante vlakken, zoals een dobbelsteen.

Een kubus heeft 8 hoekpunten.

 

 

Een vouwlijn van hoek tot hoek heet een ribbe.

Een kubus heeft 12 ribben: 4 rondom het ondervlak, 4 rondom het bovenvlak en 4 verticale ribben.

 

Omdat bij een kubus alle ribben even lang zijn, kun je een kubus definiëren met de lengte van de ribben, bijvoorbeeld 'een kubus met een ribbe van 10 cm' is een kubus van 10 cm x 10 cm x 10 cm.

 

 

Piramide

Een piramide heeft een grondvlak (basis) die bestaat uit een veelhoek.

 

Het grondvlak kan een driehoek of een vierkant zijn, maar bijvoorbeeld ook een onregelmatige zevenhoek. 

 

Vanuit elke hoek van het grondvlak loopt een lijn omhoog naar telkens hetzelfde punt: de top van de piramide. Zo krijgt de piramide allemaal driehoekige zijden. Het aantal driehoekige zijden is hetzelfde als het aantal zijden van het grondvlak.

 

Een piramide met een driehoekig grondvlak heeft 4 hoekpunten.

Een piramide met een vierkant grondvlak heeft 5 hoekpunten.

Een piramide met een zevenhoekig grondvlak heeft 8 hoekpunten.

Een piramide met een n-hoekig grondvlak heeft n+1 hoekpunten.

  

Alle vouwlijnen zijn ribben van de piramide.

Een piramide met een driehoekig grondvlak heeft 6 ribben.

Een piramide met een vierkant grondvlak heeft 8 ribben.

Een piramide met een zevenhoekig grondvlak heeft 14 ribben. 

Een piramide met een n-hoekig grondvlak heeft 2n ribben.
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties