in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-04-2021 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 12 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 12-04-2021 zo ingevuld:38 + 39 + 62 = ........


93 %139 
7 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (38 + 62 = 100). Dan gaat de rest vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.De plattegrond van een tuin is getekend op schaal 1 : 10. Op de tekening is het grasveld 40 cm lang.
Het grasveld is in werkelijkheid ........ cm lang.


89 %400 
11 %anders
In werkelijkheid is een lengte 10 keer zo groot als op de tekening.
Zie ook de pagina Schaal.x 15 = ........


93 %3 
7 %anders
x 15 = 15 : 5 = 3
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.80,73 - 2,48 = ........


89 % (afgerond)78,25 
3 % (afgerond)83,21
1 % (afgerond)80,25
7 % (afgerond)77,25

80,73 - 2,48 = 78,25
Zie ook de pagina Kommagetallen aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties