in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-05-2022 (niveau 1)eerdere test 18 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-05-2022 zo ingevuld:860 = 800 + ........


96 %60 
4 %anders
Het cijfer 6 staat voor de tientallen in het getal 860.
6 x 10 = 60
Zie ook de pagina Getallen.14 + 71 = ........


98 %85 
2 %anders
Tel de cijfers bij elkaar op, per kolom. Begin bij de eenheden. Als er 10 of meer uitkomt, moet je de tientallen onthouden.
Zie ook de pagina Optellen.x 45 = ........


92 %9 
8 %anders
x 45 = 45 : 5 = 9
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.79,52 - 14,39 = ........


3 % (afgerond) 64,13
92 % (afgerond) 65,13 
1 % (afgerond) 79,13
3 % (afgerond) 93,91

79,52 - 14,39 = 65,13
Zie ook de pagina Kommagetallen aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties