in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-05-2024 (niveau 2F)eerdere test 29 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 29-05-2024 zo ingevuld:34 x 19 = ........


76 %646 
24 %anders
Een handige manier is:
bereken eerst 20 x 34 = 680
en trek dan 1 x 34 eraf (680 - 34 = 646).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Verhoudingen:
99 : 36 is hetzelfde als 33 : ........


87 %12 
13 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 99 en in de tweede verhouding is het linker getal 33.
99 : 3 = 33.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook deelt door 3, is de verhouding weer in balans:
36 : 3 = 12.
Zie ook de pagina Verhoudingen.950 hm² =


11 % (afgerond)0,95 km²
13 % (afgerond)95 km²
71 % (afgerond)9,5 km² 
4 % (afgerond)9500 km²

1 km² = 100 hm²
Zie ook de pagina Oppervlakte.Kijk naar deze vier vergelijkingen. Welke zijn waar?

A) 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3
B) 2 + 3 + 4 = 2 x 3 x 4
C) 2 + 2 = 2 x 2
D) 3 + 3 = 3 x 3


2 % (afgerond)A en B zijn waar
2 % (afgerond)Allemaal waar
6 % (afgerond)Er is er één niet waar
89 % (afgerond)A en C zijn waar 

(Een som van Jan van Dijk.)
A: 6 = 6 (waar)
B: 9 = 24 (niet waar)
C: 4 = 4 (waar)
D: 6 = 9 (niet waar)

A en C zijn waar.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties