in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-05-2024 (niveau 3F)eerdere test 29 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 29-05-2024 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen -14,64 en -2,32?


17 % (afgerond)-6,16
2 % (afgerond)-8,56
3 % (afgerond)-8,16
78 % (afgerond)-8,48 

Tel eerst -14,64 en -2,32 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus -14,64 + -2,32 = -16,96 en -16,96 : 2 = -8,48

Of met een getallenlijn:

Op een getallenlijn is de afstand tussen beide getallen 12,32. De helft is 6,16. Het gevraagde getal ligt op de getallenlijn 6,16 rechts van -14,64 en ook 6,16 links van -2,32. In beide gevallen -8,48.
Zie ook de pagina Gemiddelde.Na een prijsverhoging van 10% kost een bankstel € 962,50. Hoeveel kostte het bankstel voor de prijsverhoging?
(Indien nodig afronden op hele euro's.)


90 % (afgerond)€ 875 
3 % (afgerond)€ 1069
6 % (afgerond)€ 866
2 % (afgerond)€ 863

Na de prijsverhoging kost het bankstel 110% van de oude prijs.
110% = 962,50
1% = € 8,75
100% = € 875,-
Zie ook de pagina Alles is 100%.Van een rechthoekige driehoek zijn de twee rechthoekszijden 24 en 10 cm.
De schuine zijde is ........ cm.


83 %26 
17 %anders
De stelling van Pythagoras zegt: a² + b² = c².
24² + 10² = 576 + 100 = 676 en dat is 26².

De zijden van deze driehoek hebben de verhouding 5:12:13 en dat is een mooie Pythagoras-combinatie.
Zie ook de pagina Pythagoras.Op 1 juni 1926 werd Marilyn Monroe geboren. Er wordt beweerd dat ze een relatie heeft gehad met John F. Kennedy, die geboren is op 29 mei 1917. Ze waren bijna tegelijk jarig.

Marilyn overleed in augustus 1962. Op de laatste verjaardag van Marilyn Monroe was John F. Kennedy ........ jaar.
(Vul een geheel getal in.)


72 %45 
28 %anders
De vraag is: hoe oud was John F. Kennedy op 1 juni 1962?
Hij was dat jaar al jarig geweest. Dan kun je de jaartallen gewoon van elkaar aftrekken:
1962 - 1917 = 45.
Zie ook de pagina Aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties