MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-05-2020 (niveau 3)eerdere test 20 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-05-2020 zo ingevuld:
Welke waarde hoort bij het groene blokje?


5 % (afgerond)
87 % (afgerond) 
2 % (afgerond)
6 % (afgerond)

De afstand van naar 1 is verdeeld in vier gelijke stukken. Elk stuk is . Het groene blokje staat bij oftewel .
Zie ook de pagina Getallenlijn.Na een prijsverhoging van 5% kost een auto € 12600. Hoeveel kostte de auto voor de prijsverhoging?


92 % (afgerond)€ 12000 
1 % (afgerond)€ 10800
1 % (afgerond)€ 11000
6 % (afgerond)€ 11970

Na de prijsverhoging kost de auto 105% van de oude prijs.
105% = 12600
1% = € 120
100% = € 12000.
Zie ook de pagina Alles is 100%.Het etiket van een fles limonadesiroop zegt dat de limonade op z'n lekkerst is als 5% van de vloeistof uit limonadesiroop bestaat. Er zit nog 25 mL siroop in de fles. Hoeveel limonade kun je dan maken met deze hoeveelheid volgens dit recept?4 % (afgerond)0,05 liter
10 % (afgerond)50 dL
6 % (afgerond)0,5 cL
80 % (afgerond)0,5 liter 

5% = 25 mL
100% = 20 x 25 mL
Dat is 500 mL, oftewel een halve liter
Zie ook de pagina Liters.Opa wil zijn 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen eens met een financi๋le attentie verrassen.

De 3 kinderen krijgen elk hetzelfde bedrag, de kleinkinderen elk de helft van dat bedrag en de achterkleinkinderen op hun beurt de helft van het bedrag dat de kleinkinderen krijgen.
De beide achterkleinkinderen krijgen bovendien elk € 12,50 extra.

De verrassing die opa heeft bedacht kost hem in totaal 5275 euro.

Elk kleinkind krijgt ........ euro.
(Vul een geheel getal in.)


44 %375 
56 %anders
(Een som van Henk van Huffelen.)

Als je de € 12,50 extra niet meerekent, verdeelt opa 5250 euro.

De achterkleinkinderen krijgen (naast de € 12,50) elk a euro.
De kleinkinderen ontvangen dan elk 2a euro en de kinderen elk 4a euro.
2 achterkleinkinderen: 2 x a = 2a euro
7 kleinkinderen: 7 x 2a = 14a euro
3 kinderen: 3 x 4a = 12a euro

Samen is dat 28a euro.
28a = 5250
a = 5250 : 28 = 187,5
De kinderen krijgen elk 750 euro.
De kleinkinderen krijgen elk 2 x 187,5 = 375 euro (dit is het gevraagde antwoord).
De achterkleinkinderen krijgen elk 187,50 + 12,50 = 200 euro, maar daar wordt in de opgave niet naar gevraagd.

Controle:
3 x 750 = 2250
7 x 375 = 2625
2 x 200 = 400
Samen 5275.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers