MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-09-2021 (niveau 3)eerdere test 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-09-2021 zo ingevuld:Verhoudingen:
1 : 2 is hetzelfde als 7 : ........


88 %11 
12 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 1 en in de tweede verhouding is het linker getal 7.
7 is 5 x 1.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 5, is de verhouding weer in balans:
5 x 2 = 11.
Zie ook de pagina Verhoudingen.7,5 : .... = 15


1 % (afgerond)5
81 % (afgerond)0,5 
13 % (afgerond)0,2
4 % (afgerond)2

15 x 0,5 = 7,5
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.5 ha - 4,2 ha = ........ mē


6 % (afgerond)80
13 % (afgerond)800
78 % (afgerond)8000 
3 % (afgerond)80.000

1 ha = 100 x 100 mē = 10.000 mē
0,8 ha = 8000 mē
Zie ook de pagina Oppervlakte.Je kunt de afstand die iemand aflegt berekenen door de reistijd te vermenigvuldigen met de (gemiddelde) snelheid.
Ine maakt een wandeling en loopt gedurende 2 uur met een gemiddelde snelheid van 5 km/uur.
Haar vriendin Inge pakt de fiets en maakt een fietstocht van 4 uur waarbij ze een gemiddelde snelheid van 15 km/uur aanhoudt.

De afgelegde afstanden van Ine en Inge verhouden zich als 1 : ........ .


76 %6 
24 %anders
(Een som van Henk van Huffelen.)
Ine wandelt 2 x 5 = 10 km. Inge fietst 4 x 15 = 60 km.
De afgelegde afstanden van Ine en Inge verhouden zich als 10 : 60 = 1 : 6.
Zie ook de pagina Verhoudingen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers