MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-03-2023 (niveau 3)eerdere test 23 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-03-2023 zo ingevuld:150 : (20 : 2) x 5 = ........


90 %75 
10 %anders
Eerst de deling tussen de haakjes uitrekenen, dan delen en vermenigvuldigen in de aangeboden volgorde.
150 : (20 : 2) x 5 =
150 : 10 x 5 =
15 x 5 = 75
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.De afstand tussen twee steden is 5500 km.
Op een kaart is de afstand 27,5 cm.
Op welke schaal is de kaart getekend?


71 % (afgerond)schaal 1 : 20.000.000 
7 % (afgerond)schaal 1 : 20.000
20 % (afgerond)schaal 1 : 200.000
2 % (afgerond)schaal 1 : 2.000

27,5 cm op de kaart is in werkelijkheid 5500 km, oftewel 550.000.000 cm.
De verhouding is
27,5 : 550.000.000
Als je beide getallen door 27,5 deelt, zie je de schaal
1 : 20.000.000

Of:
Onthoud dat je te maken hebt met schaal
1 : 100.000 als 1 cm op de kaart 1 km in werkelijkheid is.
Bij schaal 1 : 100.000 zou 27,5 cm op de kaart 27,5 km in werkelijkheid zijn.
In de opgave is de werkelijkheid 200 keer zo groot, want
200 x 27,5 km = 5500 km.
De schaal is daarom
1 : 20.000.000
Zie ook de pagina Schaal.x 414 = ........


88 %276 
12 %anders
x 414 = 2 x 414 : 3 = 828 : 3 = 276
Of: x 414 = 2 x 414 : 3 = 2 x 138 = 276
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.Henk van Huffelen, die in de loop der jaren al een groot aantal opgaven voor Beter Rekenen heeft ingestuurd, is op woensdag 15 maart 2023 negentig jaar oud geworden. Voor deze bijzondere gebeurtenis heeft hij deze speciale opgave gemaakt.

Op welke dag ben ik geboren?
Vul een cijfer in: ........
(1 = maandag, 2 = dinsdag, enzovoort tot 7 = zondag.)

Probeer het antwoord uit te rekenen zonder te googelen.


44 %3 
56 %anders
Elke vier jaar hebben we een schrikkeljaar. Ook het jaar 2000 was een schrikkeljaar.

In een normaal jaar schuift een datum 1 weekdag op ten opzichte van het vorige jaar.
In een schrikkeljaar schuift een datum 2 weekdagen op ten opzichte van het vorige jaar.

In de periode van 90 jaar waren er 68 normale jaren en 22 schrikkeljaren.

Vanaf woensdag 15 maart 2023 moet je 90 + 22 = 112 weekdagen terugtellen.
112 is deelbaar door 7.
De geboortedag 15 maart 1933, was ook een woensdag.

Je moest daarom een 3 invullen.
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers