in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-04-2024 (niveau 1F)



eerdere test 22 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 22-04-2024 zo ingevuld:



11 + 14 + 19 = ........


96 %44 
4 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (11 + 19 = 30). Dan gaat de rest vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.



De plattegrond van een tuin is getekend op schaal 1 : 20. Op de tekening is de schuur 20 cm breed.
De schuur is in werkelijkheid ........ cm breed.


81 %400 
19 %anders
In werkelijkheid is een lengte 20 keer zo groot als op de tekening.
Zie ook de pagina Schaal.



x 18 = ........


93 %6 
7 %anders
x 18 = 18 : 3 = 6
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.



Een grasveldje is 4 meter breed en 7 meter lang.
De omtrek van het veldje is ........ meter.


67 %22 
33 %anders
De omtrek van een rechthoek = 2 x lengte + 2 x breedte.
2 x 7 = 14
2 x 4 = 8
8 + 14 = 22
Zie ook de pagina Omtrek.



TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)




Noordhoff Uitgevers




Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties