in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 30-11-2023 (niveau 1F)eerdere test 30 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 30-11-2023 zo ingevuld:80 x 20 = ........


89 %1600 
11 %anders
80 x 20 = 1600
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Een rij kinderen staat klaar voor de gymles.
De meester loopt langs en verdeelt de groep:

twee kinderen gaan voetballen,
het derde kind gaat klimmen,
dan weer twee voetballers,
dan weer een klimmer,
enzovoort.

Hij eindigt met een klimmer.
Er zijn 14 voetballers.
Er zijn ........ klimmers.


70 %7 
30 %anders
2 voetballers = 1 klimmer
4 voetballers = 2 klimmers
14 voetballers = 7 klimmers.
Zie ook de pagina Verhoudingen.40% van € 5,00 = ........


89 % (afgerond)€ 2,00 
3 % (afgerond)€ 0,20
8 % (afgerond)€ 1,25
€ 0,02

40% is hetzelfde als 4 x . Dus 4 x 0,5 = 2
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.Een bouwbedrijf ontslaat 12,5% van het personeel. Daarmee verdwijnen 200 arbeidsplaatsen.
Vσσr het ontslag had het bedrijf ........ arbeidsplaatsen.


59 %1600 
41 %anders
(Een som van Gerard Volders.)
12,5% = 1/8 deel
1/8 deel = 200 arbeidsplaatsen
8/8 deel = 1600 arbeidsplaatsen


Of:
12,5% = 200
1% = 200 : 12,5 = 16
100% = 16 x 100 = 1600
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties