18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-07-2024 (niveau 2F)eerdere test 19 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 19-07-2024 zo ingevuld:40 + 24 : 4 = ........

89 %46 
11 %anders
Delen gaat vóór optellen. Reken eerst uit: 24 : 4 = 6 en daarna 40 + 6 = 46.

Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.+ ..... = 1

1 % (afgerond)

1 % (afgerond)
98 % (afgerond) Zie ook de pagina Breuken.Een boer slaat op zijn land in een rechte lijn 10 palen met een onderlinge afstand van 5 meter. Hij wil er 3 keer een lijn prikkeldraad op bevestigen. Van een rol van 250 meter houdt hij ........ meter over.
(Vul een geheel getal in. Je hoeft geen rekening te houden met de paaldikte.)

71 %115 
29 %anders
(naar een som van Hans Poort)
De tien palen hebben 9 tussenruimtes. De twee uiterste palen staan 45 meter uit elkaar. De boer heeft 3 x 45 meter prikkeldraad nodig. Dat is 135 meter.
Hij houdt over: 250 - 135 = 115 meter.

Zie ook de pagina Lengte.Een meteoriet komt met 54.000 km per uur naar beneden.
Dat is ........ m per seconde.
(Vul een geheel getal in, zonder punten of spaties.)

28 %15000 
72 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
In een uur zitten 3600 seconden
54.000 km/u = 54.000 : 3600 km/s
54.000 : 3600 =
540 : 36 =
90 : 6 =
30 : 2 = 15

De meteoriet heeft een snelheid van 15 km per seconde.
15 km = 15.000 meter

Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties