18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-07-2024 (niveau 3F)eerdere test 19 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 19-07-2024 zo ingevuld:28 : 7 x 2 + 7 = ........


91 %15 
9 %anders
Delen en vermenigvuldigen doe je in de volgorde zoals het in de som staat.
Bereken eerst de deling
28 : 7 = 4
en dan
4 x 2 + 7 =
8 + 7 = 15


Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.25 : .... = 0,25

1 % (afgerond)1000
5 % (afgerond)0,01
1 % (afgerond)10
93 % (afgerond)100 

0,25 x 100 = 25

Zie ook de pagina Kommagetallen delen.
In een rekenboek uit 1910 worden gewichten uitgelegd.
In die tijd was een Myriagram een gangbare term voor 10 kg.
Nu je dit weet, kun je ook berekenen:

7 Myriagram = ........ decigram

6 % (afgerond)7.000.000
15 % (afgerond)70.000
22 % (afgerond)7.000
57 % (afgerond)700.000 

7 Myriagram = 70 kg =
70.000 gram =
700.000 decigram

Zie ook de pagina Gewicht.
Magda heeft een weegschaal (balans) en 4 blokjes.
Op elk blokje staat een letter: A, B, C of D. Het gewicht van elk blokje is anders.

Als ze A en B op de linkerschaal legt en C en D op de rechterschaal, is de balans in evenwicht.
Verder ontdekt ze dat A + C meer wegen dan B + D en dat C lichter is dan D.

De goede volgorde van zwaar naar licht is:

21 % (afgerond)ABDC
53 % (afgerond)ADCB 
12 % (afgerond)BADC
14 % (afgerond)DCBA

(Een som van Jacques Schopman.)
Weging 1: A + B = C + D
Weging 2: A + C > B + D
Weging 3: C < D

Als je de eerste twee wegingen vergelijkt, wisselen B en C van plaats, waardoor de schaal met A zwaarder wordt. C is dus zwaarder dan B.
Omdat de eerste weging in balans is, weet je dat A zwaarder moet zijn dan D. B is immers lichter dan C.
Weging 3 vertelt dat D zwaarder is dan C.
De volgorde van zwaar naar licht is daarom ADCB.


Of in vergelijkingen:

Wegingen (2) + (1):
2A + B + C > B + C + 2D
2A > 2D
A is zwaarder dan D
Wegingen (2)-(1):
(A + C) - (A + B) > B + D - (C + D)
C - B > B - C
2C > 2B
C is zwaarder dan B

A is zwaarder dan D
D is zwaarder dan C
C is zwaarder dan B
De volgorde is dus ADCB

Of:
Kies vier verschillende gewichten waarmee je het eerste plaatje kunt maken, bijvoorbeeld 1, 2, 3 en 4 kg.
1 + 4 = 2 + 3
A en B zijn 1 en 4 of A en B zijn 2 en 3.
C en D zijn dan de twee andere gewichten.

Stel: A en B zijn 2 en 3.
Dan zijn C en D 1 en 4. D is zwaarder dan C.
D = 4, C = 1, maar dan krijg je het tweede plaatje niet meer kloppend, want A+C moet zwaarder zijn dan B+D.

A en B moeten daarom 1 en 4 zijn.
Dan zijn C en D 2 en 3. D is zwaarder dan C.
D = 3 en C = 2.
Om het tweede plaatje kloppend te krijgen, moet A 4 zijn en B 1.
A = 4, D = 2, C = 3, B = 1.
De juiste volgorde is ADCB

Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties