18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-06-2024 (niveau 2F)geen eerdere test beschikbaar 17 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 17-06-2024 zo ingevuld:150 : (11 + 4) x 5 = ........

69 %50 
31 %anders
Eerst de optelling tussen de haakjes uitrekenen, dan delen en vermenigvuldigen in de aangeboden volgorde.
150 : (11 + 4) x 5 =
150 : 15 x 5 =
10 x 5 = 50

Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.+ = ........

3 % (afgerond)1
89 % (afgerond)1 
4 % (afgerond)
4 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: + =
Dan nog vereenvoudigen tot 1

Zie ook de pagina Breuken optellen.Diny fietst naar de supermarkt, een afstand van 6 kilometer. Zij fietst 18 km/uur. Na hoeveel tijd is zij er?

3 % (afgerond)15 minuten
3 % (afgerond)36 minuten
1 % (afgerond)180 minuten
93 % (afgerond)20 minuten 

De snelheid is 18 km/u. Diny moet 6 km afleggen. Dat is 1/3 van 18. Zij doet er dus 1/3 uur over. 60 : 3 = 20 minuten.

Zie ook de pagina Snelheid.Een goederentrein van 650 meter lengte bestaat uit 45 wagons.
Een andere goederentrein, met wagons die even groot zijn, is 738 meter lang.

De langere trein heeft ........ extra wagons.
De lengte van de locomotief laten we buiten beschouwing.
(Vul een geheel getal in. Indien nodig afronden.)

47 %6 
53 %anders
(Een som van Niek van Dijk.)
De eerste trein is 650 meter lang en heeft 45 wagons.
1 wagon is 650 : 45 = 14,44... meter.

De tweede trein is 88 meter langer. Dat zijn
88 : 14,44 = 6,09.. wagons. Afgerond 6 wagons.
TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties