18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-06-2024 (niveau 3F)geen eerdere test beschikbaar 17 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 17-06-2024 zo ingevuld:3(4 x 3 - 2) = ........

96 %30 
4 %anders
Eerst uitrekenen wat tussen de haakjes staat en dan 3 x 10 = 30

Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.6 + 2 =

1 % (afgerond)9
2 % (afgerond)9
9
96 % (afgerond)9 

Eerst gelijknamig maken:
6 + 2 = 9

Of:
81/12 + 32/12 = 113/12 = 9

Zie ook de pagina Breuken optellen.Gretha had een heel jaar op haar spaarrekening € 7000 staan. Zij kreeg € 119,00 rente over dat jaar.
Claudia had (in datzelfde jaar) het hele jaar € 6750 spaargeld en kreeg € 121,50 rente over dat jaar.
Wie kreeg het hoogste rentepercentage en hoeveel is dat dan?

3 % (afgerond)Gretha: 1,8%
5 % (afgerond)Gretha: 1,7%
8 % (afgerond)Claudia: 1,7%
84 % (afgerond)Claudia: 1,8% 

Je kunt eerst van beide dames het rentepercentage uitrekenen.

1% van het geld van Gretha = € 70,00.
Gretha krijgt 119 : 70 = 1,7% rente.

1% van het geld van Claudia is € 67,50.
Claudia krijgt 121,50 : 67,50 = 1,8% rente en dat is het hoogste percentage.

Wie handig is, ziet al meteen dat Claudia de hoogste rente krijgt, want ze krijgt meer geld met een lager saldo.

Zie ook de pagina Hoeveel procent.In een zakje zitten 7 bingoballetjes met de nummers 1 t/m 7.
Met de ogen dicht pakt Mariëlle 3 balletjes en houdt die bij zich.
Vervolgens pakt Linda er 2. Deze krijgt Mariëlle niet te zien.

Mariëlle bekijkt de door haar gepakte 3 balletjes en zegt dan zeker te weten dat de 2 getallen op de balletjes van Linda opgeteld een even getal opleveren. "Dat klopt", is de reactie van Linda.
De drie getallen van Mariëlle zijn samen ........ .

48 %12 
52 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Twee getallen zijn samen een even getal als ze beide even of beide oneven zijn.

Na het zien van haar drie nummers weet Mariëlle zeker dat de twee nummers van Linda beide even of beide oneven zijn. Dan moet Mariëlle een van beide soorten volledig hebben weggenomen. Dat kan alleen als ze (toevallig) de drie even nummers getrokken heeft. Dat is dus gebeurd.

Als Mariëlle de drie even getallen heeft gepakt (2, 4 en 6), blijven er voor Linda alleen oneven getallen over.
Opgeteld geven twee oneven getallen altijd een even uitkomst.

Bij alle andere mogelijkheden voor Mariëlle (1 even + 2 oneven; 2 even + 1 oneven; 3 oneven) zijn er voor Linda meer mogelijkheden. In die gevallen kan Mariëlle niet zeker weten dat de getallen van Linda opgeteld een even uitkomst geven.
De balletjes die Mariëlle gepakt heeft, zijn samen 2 + 4 + 6 = 12.

Zie ook de pagina Optellen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties