18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-06-2024 (niveau 3F)eerdere test 18 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 18-06-2024 zo ingevuld:Verhoudingen:
1 : 3 is hetzelfde als 9 : ........

82 %25 
18 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 1 en in de tweede verhouding is het linker getal 9.
9 is 8 x 1.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 8, is de verhouding weer in balans:
8 x 3 = 25.

Zie ook de pagina Verhoudingen.42,5 : .... = 4,25

92 % (afgerond)10 
8 % (afgerond)0,1
1000
1 % (afgerond)100

4,25 x 10 = 42,5

Zie ook de pagina Kommagetallen delen.5 ha = ........ m²

3 % (afgerond)250.000
1 % (afgerond)2.500
88 % (afgerond)50.000 
8 % (afgerond)5000

1 ha = 100 m x 100 m = 10.000 m².

Zie ook de pagina Oppervlakte.Iemand leest een boek van 542 pagina's in drie dagen uit.

Op de tweede dag leest hij 10 procent minder pagina's dan op de eerste dag.
Op de derde dag leest hij 10 procent minder pagina's dan op de tweede dag.
Op de derde dag leest hij ........ pagina's.

48 %162 
52 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
Noem het aantal pagina's op de eerste dag p.
1e dag p pagina's
2e dag 0,9 x p pagina's
3e dag 0,9 x 0,9 x p pagina's

Samen zijn het 542 pagina's
542 = p + p x 0,9 + p x 0,81
542 = (1 + 0,9 + 0,81) x p
542 = 2,71 x p
p = 542 : 2,71 = 200 pagina's op de eerste dag.
200 x 0,9 = 180 pagina's op de tweede dag.
180 x 0,9 = 162 pagina's op de derde dag.

Controle:
200 + 180 + 162 = 542

Zie ook de pagina Vergelijkingen.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties