18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-06-2024 (niveau 2F)eerdere test 20 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 20-06-2024 zo ingevuld:
Welke pijl geeft op deze getallenlijn het jaar 2010 aan?

16 % (afgerond)B
78 % (afgerond)C 
5 % (afgerond)A
1 % (afgerond)D

Deze tijdbalk gaat in 5 stappen van 2000 naar 2020. Elke stap is dus 20:5 = 4 jaar. Het jaar 2010 bevindt zich 10 jaar rechts van 2000. Dat is 2 stap. Bij de C dus.

Zie ook de pagina Getallenlijn.66660 : 33 = ........

4 % (afgerond)2002
6 % (afgerond)220
3 % (afgerond)202
88 % (afgerond)2020 

Hoeveel keer 33 zit er in 66660? Eerst 2000 x 33 = 66000. Dan houd je 660 over. 20 x 33 = 660. Het antwoord is dus 2000 + 20 = 2020.

Zie ook de pagina Delen.1 + 0,2 x 0,3 + 4 =

67 % (afgerond)5,06 
3 % (afgerond)4,36
4 % (afgerond)5,5
27 % (afgerond)5,6

Eerst vermenigvuldigen en dan optellen:
0,2 x 0,3 = 0,06
1 + 0,06 + 4 = 5,06

Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.Jan en Piet werken bij hetzelfde bedrijf. Aan het eind van het jaar krijgen ze allebei een bonus.
Jan verdient € 35.000 per jaar en Piet € 42.000.
Jans bonus bedraagt 3% van zijn jaarsalaris en Piets bonus 2%.
Wie krijgt er meer bonus, Jan of Piet?

8 % (afgerond)Piet
3 % (afgerond)geen verschil
89 % (afgerond)Jan 

(Een som van Vivian.)
Reken van beide salarissen 1% uit en daarna de bonus.

Jan:
1% is € 350.
3% is 3 x € 350 = € 1050.

Piet:
1% is € 420.
2% is 2 x € 420 = € 840.

Het bonusbedrag van Jan is groter dan dat van Piet.

Zie ook de pagina Percentage van iets.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties