18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2024 (niveau 2F)eerdere test 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 21-06-2024 zo ingevuld:7 + 9 x 10 = ........

92 %97 
8 %anders
Vermenigvuldigen gaat vóór optellen. Reken eerst uit: 9 x 10 = 90 en daarna 7 + 90 = 97.

Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.+ ..... = 1

1 % (afgerond)
97 % (afgerond) 
1 % (afgerond)
Zie ook de pagina Breuken.Een houten balk van 4,5 meter lengte wordt in stukken van 50 cm gezaagd. Hoeveel stukken krijg je?
(Je mag de breedte van de zaagsnede verwaarlozen.)

95 % (afgerond)9 
4 % (afgerond)90
1 % (afgerond)22
225

4,5 meter = 450 cm
450 : 50 = 9

Zie ook de pagina Lengte.Bij de bouw van de Berlijnse Muur werd de grenspost Checkpoint Charlie in gebruik genomen.
29 jaar later, op 22 juni 1990 werd de grenspost opgeheven.
Het is nu ........ jaar geleden dat Checkpoint Charlie in gebruik genomen werd.

50 %63 
50 %anders
Checkpoint Charlie werd in gebruik genomen in 1961 (1990 - 29 = 1961).
Dat is nu 63 jaar geleden (2024 - 1961 = 63).

Zie ook de pagina Aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties