18125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2024 (niveau 3F)eerdere test 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 21-06-2024 zo ingevuld:4204 - ........ = 2996

88 %1208 
12 %anders
4204 - 1204 = 3000
3000 - 4 = 2996
1204 + 4 = 1208

Zie ook de pagina Aftrekken.46,5 x .... = 0,465

4 % (afgerond)100
1000
4 % (afgerond)0,001
91 % (afgerond)0,01 

46,5 : 100 = 0,465 oftewel 46,5 x 0,01 = 0,465

Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.
In het midden van een groot gazon is een vierkant perk met planten. Een zijde van het perk is 6 meter.
De parkwachter legt twee rijen tegels aan de BUITENKANT van het perk (dus waar gras was). De tegels zijn 40 x 40 cm. Zo ontstaat een vierkant van twee rijen tegels om het perk heen.

Hiervoor zijn ........ tegels nodig.

48 %136 
52 %anders

Langs elke zijkant passen 15 tegels naast elkaar. Twee rijen zijn 30 tegels.
Vier zijden met 30 tegels zijn 120 tegels.
Daarna zijn er nog vier tegels nodig op elke hoek.

In totaal 120 + 16 = 136 tegels.


Of:
bij de binnenste rij tegels heb je nodig:
4 x (600 : 40) = 4 x 15 = 60 tegels
60 tegels + 4 hoektegels = 64 tegels.

Bij de tweede rij heb je nodig:
4 x (680 : 40) = 4 x 17 = 68 tegels
68 tegels + 4 hoektegels = 72 tegels.
Samen 64 + 72 = 136.

Of in decimeters:

Het perk gaat van 60 naar
60 + 4 x 4 = 76 decimeter met tegels in het vierkant.
Dat is van 3600 naar 5776 vierkante decimeter.
Dat is 2176 vierkante decimeter meer.
Een tegel is 4 x 4 = 16 vierkante decimeter.
Dat zijn 2176 : 16 = 136 tegels.

Of:
4 horizontale rijen van 15 tegels (even lang als het perk) = 60 tegels.
4 verticale rijen van 19 tegels (even lang als het perk + de vier horizontale rijen)= 76 tegels.
Totaal 136 tegels.

Zie ook de pagina Lengte.1 liter van siroop A bevat 750 gram suiker.
1 liter van siroop B bevat 800 gram suiker.
1 liter van siroop C bevat 700 gram suiker.
1 liter van siroop D bevat 650 gram suiker.

Een handelaar mengt in een tank de volgende hoeveelheden siroop:
50 liter van siroop A
40 liter van siroop B
30 liter van siroop C
125 liter van siroop D

Het mengsel wordt tot slot in flessen gedaan. In elke fles gaat 1200 cc.

1 fles van deze siroop bevat ........ gram suiker.
(Vul een heel getal in. Rond zo nodig af.)

34 %841 
66 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Het maakt niet uit dat de grote voorraad niet precies in een geheel aantal flessen past.

Bereken hoeveel suiker er in de vier hoeveelheden zit:
In 50 liter A zit 37500 gram.
In 40 liter B zit 32000 gram.
In 30 liter C zit 21000 gram.
In 125 liter D zit 81250 gram.

In totaal 171.750 gram suiker in 245 liter.
1200 cc = 1,2 liter.
1,2 x 171.750 : 245 = 841,2... gram.
Afgerond 841 gram.

Zie ook de pagina Verhoudingen.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties