in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-05-2024 (niveau 1F)eerdere test 29 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 29-05-2024 zo ingevuld:8162 = 8000 + ........ + 62


96 %100 
4 %anders
Het cijfer 1 staat voor de honderdtallen in het getal 8162.
1 x 100 = 100
Zie ook de pagina Getallen.23 + 55 = ........


97 %78 
3 %anders
Tel de cijfers bij elkaar op, per kolom. Begin bij de eenheden. Als er 10 of meer uitkomt, moet je de tientallen onthouden.
Zie ook de pagina Optellen.€ 54,70 - € 7,35 = ........


5 % (afgerond)€ 62,05
4 % (afgerond)€ 46,35
90 % (afgerond)€ 47,35 
1 % (afgerond)€ 54,35

€ 54,70 - € 7,35 = € 47,35
Zie ook de pagina Kommagetallen aftrekken.

In september hadden ruim 15.000 deelnemers aan Beter Rekenen bij hun profiel hun geboortejaar ingevuld. Het staafdiagram laat zien hoe de verschillende leeftijdsgroepen zijn verdeeld.
Welke van deze groepen heeft de meeste deelnemers?


96 % (afgerond)50-59 jaar 
2 % (afgerond)20-29 jaar
1 % (afgerond)vanaf 90 jaar
1 % (afgerond)15-19 jaar

De groep "50-59 jaar" heeft de langste kolom in het diagram.
Zie ook de pagina Diagrammen.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties