MOB-versie | Naar grote versieKommagetallen optellen

Als je kommagetallen optelt, is het belangrijk dat je tienden en honderdsten niet door elkaar haalt. Daarom geldt ook bij kommagetallen: zet de getallen op de juiste manier onder elkaar: honderdtallen onder honderdtallen, tientallen onder tientallen, eenheden onder eenheden, tienden onder tienden, honderdsten onder honderdsten.

 

In het kort komt het erop neer dat je de komma's recht onder elkaar zet.

 

Een voorbeeld:

 

13,76 + 108,3 = ?

 

(H=honderdtallen, T=tientallen, E=eenheden, t=tienden, h=honderdsten)

 

HTE th

 

 13,76

108,30

 

 

  

Als je de getallen op de juiste manier onder elkaar zet, werkt het verder precies als bij het optellen van hele getallen:

  • Zet de komma's recht onder elkaar. Vul eventuele lege plekken op met nullen.
  • Begin helemaal rechts, bij de honderdsten: 6 + niks = 6
  • Dan de tienden: 7 + 3 = 10. Schrijf de 0 op en onthoud de 1.
  • Dan de eenheden: 1 + 3 + 8 = 12. Schrijf de 2 op en onthoud de 1.
  • Dan de tientallen: 1 + 1 + 0 = 2.
  • En de honderdtallen: 0 + 1 = 1.

HTE th

 11

 13,76

108,30

122,06

 


Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers