MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 19-04-2024 (niveau 3F)eerdere test 19 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 19-04-2024 zo ingevuld:5 - 2 x 3 - 2 = ........


91 %17 
9 %anders
25 - 6 - 2 = 17
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.
Welk blokje geeft de uitkomst van 2500 x 0,5 zo nauwkeurig mogelijk aan?


94 % (afgerond)groen 
1 % (afgerond)rood
3 % (afgerond)blauw
2 % (afgerond)geel

2500 x 0,5 = 1250. Het blokje bij die waarde is groen.

Zie ook de pagina Getallenlijn.Van een rechthoekige driehoek is de schuine zijde 106 cm, een rechthoekszijde is 56 cm. De andere rechthoekszijde is ........ cm.


72 %90 
28 %anders
De stelling van Pythagoras zegt: a + b = c.
Oftewel: b = c - a.
b = 106 - 56 = 11236 - 3136 = 8100 en dat is 90.
Zie ook de pagina Pythagoras.
Dit bord geeft aan dat de aslast van een auto hier niet hoger mag zijn dan 4,8 ton (per as).

Peter nadert met zijn bestelwagen een weg met dit bord.
Zijn wagen zelf weegt 3400 kilo en heeft 2 assen.
Peter, zijn bijrijder en wat losse spullen wegen samen 286 kilo.
De lading bestaat uit 112 kisten die allemaal 56 kilo wegen.
De aslast op beide assen is gelijk.

Peter mag deze weg niet inrijden, want de aslast van zijn bestelwagen is ........ kilo MEER dan de toegestane aslast.
(Vul een heel getal in. Rond zo nodig af.)


42 %179 
58 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
De lading weegt 112 x 56 = 6272 kilo
Het totale gewicht is 3400 + 286 + 6272 = 9958 kilo.
Dat is per as 9958 : 2 = 4979 kilo.
4,8 ton is 4800 kilo.
De aslast van Peters wagen is 4979 - 4800 = 179 kilo te hoog.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers