MOB-versie | Naar grote versieLiters

Als je een kubusvormig bakje van precies 10 cm lang, breed en hoog vult met water, dan is dat precies 1 liter water. Probeer het maar eens over te gieten in een melkpak. Je zult zien"dat het precies past.

 

Net als bij "meter", kun je ook bij "liter" de woorddelen milli-, centi-, deci-, deca-, hecto- en kilo- ervoor plakken.

 • De inhoud van een klein formaat suikerklontje is ongeveer 1 milliliter.
 • Een 1/3 gevuld borrelglaasje is ongeveer 1 centiliter.
 • De inhoud van een klein koffiekopje (espresso) is ongeveer 1 deciliter.
 • De inhoud van een normaal melkpak is 1 liter.
 • De inhoud van een emmer is 1 decaliter. Deze term wordt zelden gebruikt.
 • Een kleine regenton is ongeveer een hectoliter.
 • Een grote afvalcontainer is ongeveer 1 kiloliter. Deze term wordt zelden gebruikt. Gebruikelijker is "kubieke meter", want dat is ook 1000 liter.

Vroeger, toen veel mensen nog kolenkachels hadden, werden de steenkolen bezorgd in zakken van 100 liter. Dat was dan een "mud" kolen. Tegenwoordig wordt die term niet meer gebruikt.

 

1 mL

(1 ml)

1 cL

(1 cl)

1 dL

(1 dl)

1 L

(1 liter)

1 daL

(1 dal)

1 hL

(1 hl)

1 kL

(1 kl)

milliliter

centiliter

deciliter

liter

decaliter

hectoliter

kiloliter

1 cc

 

 

1 dm3

  

1 mud 

1 m3

een klein suikelklontje is ongeveer 1 ml

 Een 1/3 gevuld borrelglas is ongeveer 1 cl

 Een espressokopje is ongeveer 1 dl

Een normaal melkpak is 1 liter

Een emmer is ongeveer 1 dal

Een regenton is ongeveer 1 hl

Een grote afvalcontainer is ongeveer 1 kl

 

x 10

x 10

x 10

x 10

x 10

x 10

 

Bovenstaand rijtje foto's is van links naar rechts bij elke stap 10x zo groot.

 

Let op: sommige lesmethodes gebruiken de omgekeerde schrijfwijze.

Als je 1 cL hebt, heb je 10 mL. Op grond van dat gegeven vinden sommige methodes dat een stap naar links (van cL naar mL) juist de factor x10 is.

 

Het is dus maar hoe je het bekijkt. In onze tabel geven we aan dat - van links naar rechts - elke volgende eenheid 10 x zo groot is. Het gevolg is dat je het aantal dan door 10 deelt.

Vergelijk het met:

 • Een briefje van 10 euro is 10 x zo veel waard als een munt van 1 euro. Het briefje is dus 10 x zo veel waard.
 • Maar 10 munten van 1 euro zijn evenveel waard als 1 briefje van 10 euro. Het aantal munten is dus 10 x zo groot als het aantal briefjes.

 

Hoofdletter L of kleine letter l?

De hoofdletter L in de mL, cL enzovoort wordt ook vaak als kleine letter geschreven. Vroeger was dat zelfs de enig juiste schrijfwijze. Tegenwoordig wordt in het onderwijs vaak die hoofdletter gebruikt, o.a. in het Centraal Examen voor scheikunde en biologie. Voor de leesbaarheid heeft dat wel voordelen (kan niet verward worden met het cijfer 1 of de hoofdletter "I"). Daarom zullen we proberen dit bij Beter Rekenen ook consequent aan te houden.

 

Meer hierover op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Liter#Symbool

 

 

Neerslag

De hoeveelheid regen wordt vaak uitgedrukt in mm.

 • 1 mm neerslag = een laag van 1 mm water op een vlakke ondergrond.

1 mm x 1 m x 1 m = 0,01 dm x 10 dm x 10 dm = 1 dm[macht3] = 1 liter

Daarom geldt:

 • 1 mm neerslag op 1 vierkante meter = 1 liter water
 • 1 mm neerslag = 1 liter water per vierkante meter

 

Engelse inhoudsmaten

In Groot-Brittannië is men rond 1995 overgestapt op het metriek stelsel (meters en liters), maar je ziet er nog regelmatig oude lengte- en inhoudsmaten:

 • 1 gallon benzine = 4,546 liter
 • 1 pint bier = 0,568 liter

Meer vreemde Engelse maten op http://www.tuxx.nl/gewichten-maten/engels-amerikaans/

 

 

 


Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers